Xidmətlər:

DİZAYN

Çap və elektron vasitələrin sadəliyə, işləkliyə, istifadəçinin rahatlığına və dəbə uyğun dizayn edilməsi.

VEB-SAYTLAR

Ən son texnologiyaların tətbiqi ilə həm informativ, həm də kommersiya xarakterli veb-saytların və portalların hazırlanması, texniki dəstəyin göstərilməsi.

KORPORATİV ÜSLUB

Markanın sıfırdan yaradılması və mövcud markanın yeni imicinin formalaşdırılması üçün forma-üslubun işlənib hazırlanması.

FOTOSESSİYALAR

Veb-saytlarda, çap məhsullarında, elektron vasitələrdə və digər vəsaitlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi fotosessiyaların keçirilməsi.

ANİMASİYA

Animasiya, video çəkiliş və reklam-informasiya çarxlarının hazırlanması.

MOBİL TƏTBİQLƏR

Mobil platformalar üçün tətbiqlərin layihələndirilməsi və hazırlanması (Apple iOS, Android, Windows mobile və s.)